Sail sail sail gotta gotta go go

Dear My Wordpress…

Hôm nay chắc phải gọi là ngày chèo thuyền. Không chỉ fan mà cả staff, cả Oh PD đều đang chèo cái thuyền này 🙂 Continue reading “Sail sail sail gotta gotta go go”

Advertisements