[Review] The Power of Music. Theory but not theory.

Dear My Worpress…

Cuối cùng thì cục cưng The War: The power of music cũng về với đội của mình rồi ~~~ *Tung hoa* *tung bông* *tung sịp* *tung tim* Continue reading “[Review] The Power of Music. Theory but not theory.”

Advertisements

Càng ghét bỏ, càng yêu thương.

Dear My Wordpress…

Mấy hôm nay bạn Baekhyun lại bị đem lên bash này nọ, từ vụ lovestagram tai nghe đôi cho đến phát ngôn “kiêu ngạo”. Mà đấy, không hiểu sao đọc mấy bình luận bash nhân cách các kiểu, mình lại càng thấy thích Baekhyun hơn. Continue reading “Càng ghét bỏ, càng yêu thương.”