Tương lai này ai sẽ nắm lấy bàn tay anh?

Dear My Wordpress…

Mấy ngày nay mình cứ suy nghĩ về chuyện này suốt. Từ lúc EXO tham gia Party People.  Continue reading “Tương lai này ai sẽ nắm lấy bàn tay anh?”

Advertisements