Rain (비가 와) – Bài hát cầu mưa ngày Valentine

Dear My Wordpress…

 

Không hiểu sao mình đã đoán trước được MV sẽ không có mặt của 2 chính chủ nữa =)))

Continue reading “Rain (비가 와) – Bài hát cầu mưa ngày Valentine”

Advertisements