Vị thần chiến thắng

Dear My WordPress…

Nhớ idol, đói moment, và hôm nay mình đã được thỏa mãn *sung sướng-ing*

Sau nhiều lần soi, soi và soi, mình chợt phát hiện ra một điều: Park Chanyeol coi Byun Baekhyun như vị thần chiến thắng của mình vậy :v

Continue reading “Vị thần chiến thắng”
Advertisements

Kết quả của việc tu tâm tích đức~

Dear My WordPress…

Năm nay album về nhanh quá trời, không bõ công ngồi lần mò chỗ preorder gần 3 ngày, nhấc lên đặt xuống suy nghĩ thiệt hơn. Continue reading “Kết quả của việc tu tâm tích đức~”

Sông Hoàng Hà cũng chẳng bằng nước mắt của loài cún độc thân :(

Dear My Wordpress…

Elyxion dot thực sự quá mức thần thánh rồi :((((((((((((((((((((((((((((((( *khóc* Continue reading “Sông Hoàng Hà cũng chẳng bằng nước mắt của loài cún độc thân :(“

Cách Byun Baekhyun nhìn nhận Park Chanyeol.

Dear My Wordpress…

Thật sự thì Byun Baekhyun là một con người tương đối 4D với một thế giới quan kì quặc cùng một tá các thể loại hành động và lời nói lệch sóng với phần còn lại của nhân loại, hay chí ít thì mình không thể hiểu nổi thanh niên này nghĩ cái gì.

Continue reading “Cách Byun Baekhyun nhìn nhận Park Chanyeol.”