Ai sẽ là người “con gái” trong Take you home?

Dear My WordPress…

Hai ba ngày nay cứ nghĩ về vấn đề này, tại lúc mới xem MV teaser, có xuất hiện một góc mặt của bạn diễn. Continue reading “Ai sẽ là người “con gái” trong Take you home?”

Advertisements