Đồng hồ cát………

Dear My WordPress…

Bình thường thấy bên Koreaboo cũng nhảm nhảm như Mương14 bên mình thôi, chả đọc bao giờ. Hôm nay tình cờ click vô bài báo thanh niên B ướt nhẹp rù quyến này nọ, và tui bị cái gif hớp hồn luôn :((((( Continue reading “Đồng hồ cát………”

Advertisements