[Review] EXO 4th Album – The War

Dear My Wordpress…

Đặt nhẹ cái link MV ở đây ~ Cũng không trông chờ lắm vào view, dù sao thì SM cũng là kênh có nút kim cương. Continue reading “[Review] EXO 4th Album – The War”

Advertisements