Buyn ngọt ngào~

Dear My Wordpress…

Bình thường toàn thấy Buyn được mọi người cưng chiều thôi, lúc nào cũng được che chở, dỗ dành, út Hun út Kai này nọ cũng phải chạy theo chăm sóc, kìm hãm những lúc lên cơn của hyunh. Continue reading “Buyn ngọt ngào~”

Advertisements