[Review] The Power of Music. Theory but not theory.

Dear My Worpress…

Cuối cùng thì cục cưng The War: The power of music cũng về với đội của mình rồi ~~~ *Tung hoa* *tung bông* *tung sịp* *tung tim* Continue reading “[Review] The Power of Music. Theory but not theory.”

Advertisements

[Review] EXO Mini Album – For Life

bg

Dear my wordpress…

Lần đầu thử ngồi viết Review Album của EXO, mình muốn thử cái này lâu lắm rồi~ Để mai sau lôi ra đọc lại, xem xem liệu cảm nhận của hiện tại và tương lai khác nhau đến nhường nào.

Mình bao giờ cũng rất tin tưởng vào album mùa đông của trai nhà, chất lượng khỏi nói mà đau lòng cũng khỏi bàn. Thánh Kenzie có oán hận gì với mùa đông hay sao? Continue reading “[Review] EXO Mini Album – For Life”