[Review] The Power of Music. Theory but not theory.

Dear My Worpress…

Cuối cùng thì cục cưng The War: The power of music cũng về với đội của mình rồi ~~~ *Tung hoa* *tung bông* *tung sịp* *tung tim* Continue reading “[Review] The Power of Music. Theory but not theory.”

Advertisements